Bạn đang ở : Thi viết

Thi viết

- Thời gian: phát động cuộc thi vào dịp ngày 02/9/2013, kết thúc thời gian nộp bài vào ngày 10/3/2014 (theo dấu bưu điện).

- Hình thức: Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Bài dự thi đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm trong bài dự thi. Khuyến khích bài dự thi viết tay. Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép, photo copy dưới mọi hình thức.

- Nội dung: Bài dự thi theo dạng tự luận, trình bày hiểu biết và cảm nghĩ, những kỷ niệm, cảm nhận về nhân vật, sự kiện liên quan đến chủ trương chiến lược trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ; nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. Sự phối hợp của quân và nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cùng quân và dân cả nước góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

- Địa chỉ gửi bài thi viết: Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, số 16 Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.